Storytelling

Storytelling – slovo, které v sobě spojuje „příběh“ (story) i „vyprávění“ (telling) Jedná se o edukační prostředek, díky kterému se učíme vyprávět příběh, ale také vnímat  – bystře a s lehkostí. Je to vlastně nejpřirozenější lidská činnost, kterou rozvíjíme i v angličtině.

Využíváme mnoho druhů cvičení, her a především představivost dětí, které jsou zároveň autory i interprety příběhů.

Jaký význam má storytelling

  • Aktivně pracuje s literaturou a podněcuje zájem o ni.
  • Obohacuje a rozšiřuje slovní zásobu.
  • Napomáhá chápat souvislosti, uceluje kontext.
  • Podporuje kritické myšlení
  • Zvyšuje schopnost naslouchat a chápat.
  • Podněcuje tvořivé psaní a představivost.
  • Zvyšuje schopnost komunikace.
  • Podporuje schopnost předvídání, analýzy a syntézy.
  • Je to skvělá zábava.