Proč skládat mezinárodní zkoušky?

Výuka angličtiny pro děti by měla být hrou a inspirací. Každý rodič ovšem také vidí, že čím větší jsou pokroky jeho dítěte ve výuce, tím větší je i jeho sebedůvěra ve využití tohoto jazyka. Cambridge Young Learners English Tests je skvělý způsob, jak dětem ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu.

Účast ve zkouškách přináší dětem:

  • Pokrok a motivaci k dalšímu učení
    Je prokázáno, že děti, které získají první stupeň zkoušky budou mít snahu získat další a další vyšší stupeň zkoušky. Certifikace v tomto případě funguje jako vynikající motivační prostředek. Každý certifikát je jen schůdkem na cestě ke stále náročnějším a uznávanějším zkouškám. Dětské testy jsou navrženy s cílem povzbudit kladné zkušenosti z učení.
  • Uznání
    Kvalifikační certifikát z angličtiny je důležitý vklad do budoucího pracovního života každého mladého člověka. Je proto důležité co nejdříve směřovat k získávání mezinárodně platných certifikátů pro dospělé, které jsou uznávány jako potvrzení jazykových schopností vzdělávacími institucemi, vládními a veřejnými agenturami a zaměstnavateli po celém světě.
  • Certifikát a platnost
    Po úspěšném absolvování testu a ústní části získává každé dítě mezinárodní certifikát. Certifikát potvrzuje jazykové znalosti pro případné další studium a má celoživotní platnost.