Cambridge zkoušky

Zkoušky a testy Cambridge English pro děti a mládež

Zkoušky Cambridge English jsou nejrozšířenější zkoušky na světě. Naše škola svým pojetím jazykové výuky připravuje Vaše děti na úspěšné složení těchto certifikátů. V průběhu školního roku provádíme cvičné testování, oznamujeme výsledky těchto testů a vše společně konzultujeme. Využíváme přípravné testy a učebnice Get ready for exams.

Young Learners Exams (YLE) jsou určeny dětem ve věku 6 – 12 let. Obsahují hlavně zábavné aktivity a děti se učí formou her. Pokrok je zaznamenáván pomocí erbů „shields„, které se získávají v každé části testu. Všechny děti získávají certifikát a to je motivuje k dalšímu učení. Zkoušky se dělí na 3 úrovně a tvoři ucelenou cestu výuky angličtiny na ZŠ.

  • Pre-A1 Starters
  • A1        Movers
  • A2        Flyers

Pro starší studenty a střední školy jsou určeny zkoušky:

  • A2 Key for Schools
  • B1 Preliminary for Schools
  • B2 First for Schools

Témata jsou vybrána s ohledem na věk a záliby školních dětí. Zkoušky je možné složit v papírové podobě nebo na počítači. Účast ve zkouškách je zpoplatněna.

Výuka cizího jazyka přináší dítěti mnohé výhody. Patří k nim i kladné zkušenosti z prvního styku s jazykovými testy. Tyto zkušenosti umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání.

Statisíce dětí na celém světě skládají zkoušky Cambridge. Vaše dítě se může stát jedním z nich a Vy jako rodiče budete hrdí, že získalo certifikát uznávaný v mnoha zemích, který potvrzuje znalost angličtiny.