Jazyková laboratoř

Učit se cizí jazyk ve škole a pak ho používat v praxi je podstatný rozdíl. Pro výuku jazyků je nejdůležitější mluvit. Jak to udělat při velkém počtu žáků ve třídě, aby dostal každý dostatečný prostor? Tento problém lze vyřešit díky  jazykové laboratoři s plně digitalizovanými systémy Robotel. Pracovat i hovořit může celá třída, děti se vzájemně neruší a učitel může kontrolovat a pomáhat individuálně jednotlivcům nebo celým skupinám.

Výhodami jsou:

  • vysoká koncentrace žáka,
  • podpora komunikace – žák mluví výrazně více než v běžných hodinách bez laboratoře,
  • možnost spojování žáků do skupin,
  • individuální tempo,
  • diferenciace výuky,
  • okamžitá kontrola a zpětná vazba,
  • využití multimédií.

Chystáme se zprovoznit dvě tyto jazykové laboratoře z projektu IROP.