Angličtina na naší škole

Jsme si dobře vědomi toho, že dobrá znalost anglického jazyka je nevyhnutelnou součástí základního vzdělání každého člověka, který chce v životě uspět.
Proto chceme dětem nabídnout kvalitní výuku a podpořit jazykové vzdělávání i možností rozšířené výuky už od 1. třídy.

  • v 1. – 2. ročníku s jazykovým zaměřením nabízíme 2 vyučovací hodiny AJ týdně + jednu hodinu CLIL v předmětu člověk a svět práce = celkem 3 hodiny v anglickém jazyce
  • ve 3. ročníku s jazykovým zaměřením nabízíme 4 vyučovací hodiny AJ týdně + jednu hodinu CLIL v předmětu člověka a svět práce = celkem 5 hodin v anglickém jazyce,
  • ve 4. – 5. ročníku s jazykovým zaměřením nabízíme 4 vyučovací hodiny Aj týdně +dvě hodiny CLIL c předmětu výtvarná výchova = 6 hodin v anglickém jazyce.
  • na 2.stupni ve třídách s jazykovým zaměřením nabízíme 4 vyučovací hodiny Aj týdně + výuku CLIL v předmětech zeměpis a informatika.

Pro kvalitní výuku jazyka připravujeme také moderní zázemí – jazykovou laboratoř i přírodní učebny.